facebook instagram

Podkoziołek

Zwyczaj Podkoziołka znany jest głównie Wielkopolsce. Zgodnie z tradycją, dzień przed środą popielcową młodzi kawalerowie chodzili z kukłą kozła od domu do domu, obsypywali ludzi popiołem, co miało być symbolem końca zabawy i karnawału. Ten  obyczaj od kilku lat wskrzeszają mieszkańcy małej wsi Jarząbkowo w Wielkopolsce, którzy właśnie w ten dzień wychodzą na ulicę w przebraniach, zatrzymują samochody i wędrują po okolicznych wioskach, wspólnie się bawiąc.

1
2
3
4
5
6
7
1 2 3 4 5 6 7